Portfolio
App: National Parks of Montenegro
Aplikacija: Nacionalni Parkovi Crne Gore
JAČANJE KONTROLE I UPRAVLJANJA U RIBARSTVU
KARATE SAVEZ CRNE GORE
Aplikacija “Prilike za mlade”
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA – RIBARSKI SEKTOR
Klik Taxi mobile application
Montaku Holding