Single work
www.ribari.me

JAČANJE KONTROLE I UPRAVLJANJA U RIBARSTVU

Description

U prethodnih 18 mjeseci, špansko-crnogorski konzorcijum Tragsatec-StudioLasso, realizovao je projekat “Jačanje kontrole i upravljanja u ribarstvu”. Ovaj projekat je finansiran iz sredstava pretpristupne pomoći Evropske unije u ukupnom iznosu od 450.000€.

Projekat je omogućio da se u Crnoj Gori unaprijedi Ribarski informacioni sistem, inspekcijska kontrola, upravljanje ribarstvom, kao i bezbjednost plovidbe na ribarskim plovilima.

Projekat je realizovan kroz tri faze:

Prva faza projekta je usklađivanje Ribarskog informacionog sistema Crne Gore sa novim pravilima Zajedničke ribarske politike Evropske unije i njegovu nadogradnja sa:

 • Registrom zainteresovanih subjekata u ribarstvu,

 • registrom plovila i dozvola,

 • elektronskim dnevnicima ulova,

 • evidencijom prodaje,

 • elektronskom potvrdom o ulovu i

 • registrom bioloških podataka.

 • Realizacijom prve faze značajno se unaprijedio sistem kontrole i borbe protiv nelegalnog ribolova, te stavljanja u promet ribe i drugih morskih organizama.

  Ministarstvu je omogućena statistička i analitička obada podataka za interne i potrebe evropskih i subjekata Ujedinjenih nacija.

  Druga faza projekta se odnosila na podršku profesionalnim ribarima, nosiocima dozvole za obavljanje privrednog ribolova na moru, sa plovilima dužim od 10m, u nabavci i ugradnji uređaja za automatsku identifikaciju plovila. Takođe, kroz ovu fazu je uspostavljena i razmjena podataka između Ribarskog informacionog sistema Ministarstva poljoprivrede i Sistema za monitoring pomorskog saobraćaja Ministarstva pomorstva i saobraćaja. Na ovaj način značajno je povećana bezbjednost plovidbe na ribarskim plovilima.

  Treća faza projekta se odnosila na obuku za korišćenja Ribarskog informacionog sistama zaposlenih u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarske inspekcije, naučnika u Institutu za biologiju mora i ribara. Cilj ove obuke je bio unaprijediti poznavanje i korišćenje savremneih tehnologija u svrhu poboljšanja efikasnoti rada kako inspektoira tako i predstavnika nauke, administracije i drugih relevantnih subjekata.

View project
Summary
Created by

Studio Lasso

Completed on

July 20, 2018

Share